Over ons

  • VOOR WIE ZIJN WIJ?
  • WIE ZIJN WIJ?
  • BETROKKEN EN VERTROUWD

VOOR WIE ZIJN WIJ?

 

Soms zijn er mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En daarvoor niet bij de gemeente of andere instanties (zoals bijvoorbeeld de voedselbank) terecht kunnen.

Het Noodfonds Hengelo wil voor deze mensen graag dat steuntje in de rug zijn!

Inwoners van Hengelo (ov.) en Beckum kunnen een beroep op ons doen. Altijd voor essentiële dingen, dus eerste levensbehoeften. En altijd via een hulpverlenende organisatie die de aanvraag bij het Noodfonds Hengelo doet, bijvoorbeeld Wijkracht.

WIE ZIJN WIJ?

 

Het Noodfonds Hengelo is ontstaan vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in Hengelo (ov.). Diverse kerken vanuit verschillende geloofsrichtingen en de moskee in Hengelo zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hengelo. In dit platform wordt regelmatig gesproken over de vraag hoe deze geloofsgemeenschappen midden in de samenleving kunnen staan en inwoners van Hengelo (ov.) en Beckum, die het financieel niet zo breed hebben, concreet te helpen.

Dit Diaconaal Platform heeft het initiatief genomen voor het Noodfonds Hengelo. Dit initiatief is in het voorjaar van 2018 in een stroomversnelling gekomen en heeft in juni 2018 tot de oprichting van het Noodfonds geleid.

Alhoewel het Noodfonds vanuit verschillende geloofsgemeenschappen is ontstaan, is het Noodfonds nadrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van Hengelo (ov.) en Beckum, gelovig of niet-gelovig. Het doel van het bestuur is om geld te verkrijgen voor het Noodfonds Hengelo van alle inwoners, bedrijven, kerkelijke en politieke stromingen. Ook u kunt ons dus concreet helpen om het Noodfonds Hengelo tot een succes te maken!

BETROKKEN EN VERTROUWD

 

Bij de oprichting van het Noodfonds Hengelo is gezorgd voor verschillende randvoorwaarden waardoor we zeker weten dat het geld in het fonds terecht komt bij die mensen waarvoor het fonds bedoeld is:

  • Er is een bestuur, dat wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Noch de bestuursleden, noch de leden van de Raad van Toezicht, ontvangen een vergoeding voor het werk voor het Noodfonds. We zijn allemaal betrokken vrijwilligers.
  • Bij kleinere aanvragen (tot 100 euro) kan het Noodfonds snel helpen. Bij bedragen boven de 100 euro moet door de hulpvrager een aanvraagformulier worden ingevuld, waaruit duidelijk wordt of de hulpvrager het gevraagde bedrag daadwerkelijk nodig heeft.
  • Als het mogelijk is, dan wordt de hulp geboden in de vorm een lening later wordt deze lening door de hulpvrager terug betaald. Hiermee kunnen dan weer andere mensen worden geholpen, die een steuntje in de rug nodig hebben.
  • De aanvraag gaat altijd via een zogenaamde verwijzende organisatie. Dit zijn professionele hulpverleners die de mensen waarom het gaat vaak al langere tijd kennen en ook financiële situatie kunnen beoordelen.
  • Jaarlijks wordt een jaarverslag gemaakt waarin het bestuur financieel verantwoording aflegt. Een onafhankelijke kascommissie bevestigt dat deze verantwoording inhoudelijk klopt.
  • Het Noodfonds Hengelo heeft een reglement, dat opgevraagd kan worden door een e-mail te sturen.
  • De privacy van de hulpvragers is natuurlijk belangrijk. We hebben een privacyverklaring opgesteld die we gebruiken bij alle aanvragen.