Checklist

Checklist

 

Aanvragen kan wanneer er geen andere voorzieningen (meer) zijn en er een acuut probleem of knelpunt is, waardoor burger en hulpverlener niet verder kunnen. Het gaat bij het Noodfonds in principe om een eenmalige gift.

Het bestuur beslist of een aanvraag binnen de werkingsfeer van het Noodfonds Hengelo valt. Het dient te allen tijde te gaan om eerste levensbehoeften. U kunt altijd vooraf informeren naar de mogelijkheden.

 

De hulpverlener moet de hulp als noodzakelijk of zeer wenselijk ervaren. Er wordt bij de beoordeling altijd overlegd met de hulpvrager. Als het moet, kunnen we meteen beslissen en betalen. Het uit te keren bedrag wordt nooit aan de burger zelf uitbetaald.

 

 

Wanneer is een bijdrage mogelijk?

 •  Is de hulp noodzakelijk of zeer wenselijk?
 •  Is er geen andere voorziening mogelijk? Is dit aantoonbaar?
 •  Bij twijfel over het doel van de aanvraag: is er geïnformeerd bij de coördinator?
 •  Kan de burger redelijkerwijs eigen reserves / middelen gebruiken of elders betrekken?
 •  Is de bijdrage gericht op een essentiële eerste levensbehoefte?

Waaraan dient een aanvraag te voldoen?

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

 •  Achtergrond van de situatie en de relatie met de hulpvraag (zijn er geen opties)?
 •  Ondertekening van de hulpvrager + hulpverlener?
 •  Gegevens van inkomsten en uitgaven ingevuld bij een omvangrijke aanvraag?
 •  Inkomensspecificatie en actuele bankafschriften bijgevoegd bij een omvangrijke aanvraag?
 •  Nota, offerte of een ander bewijsstuk van de kosten er bij gedaan bij een omvangrijke aanvraag?
 •  Bij een omvangrijke aanvraag: sociale rapportage bevat situatieschets en onderbouwing noodzaak? (Beantwoord de vraag: Wat als er niet kan worden bijgedragen?)

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Niet alle aspecten van het aanvraagformulier zijn in deze samenvatting vermeld. Natuurlijk is het altijd goed om even telefonisch te informeren naar de mogelijkheden.

 

Voor contactgegevens, klik hier