Aanvragen

  • KOMT U IN AANMERKING?
  • WEET U HET NIET ZEKER?
  • HOE AANVRAGEN EN VOORWAARDEN
  • AANVRAAGFORMULIER

KOMT U IN AANMERKING OM ZICH AAN TE MELDEN?

 

Het Noodfonds Hengelo is opgericht om noodhulp te kunnen bieden aan inwoners van Hengelo (ov.). Hulp aanvragen is alleen mogelijk als een hulpverlenende instantie in Hengelo (ov.) dit doet. Het Noodfonds zal alleen een aanvraag in behandeling nemen als alle mogelijkheden, voorzieningen en regelingen, geprobeerd zijn en geen oplossing kunnen bieden. Zie hiervoor: www.informatiewijzerhengelo.nl

WEET U HET NIET ZEKER?

 

Het Noodfonds Hengelo staat in principe open voor alle aanvragen die door hulpverlenende instanties noodzakelijk of zeer wenselijk worden geacht. Niet alles is mogelijk. Het noodfonds richt zich alleen op eerste levensbehoeften. Hulpvragen die acuut zijn en waarin niet op andere wijze kan worden voorzien. Onze hulp is eenmalig. Voor inwoners van Hengelo (ov.) die ‘in de knel zitten’.

HOE AANVRAGEN, EN WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

 

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door contact op te nemen met de coördinator Noodfonds Hengelo.

We hebben een checklist om te bepalen of uw cliënt in aanmerking komt voor hulp van het Noodfonds Hengelo.

Minder omvangrijke aanvragen kunnen rechtstreeks (telefonisch) kenbaar worden gemaakt bij de coördinator, waarna een beperkte set met gegevens wordt gevraagd aan te leveren.

Bij omvangrijkere aanvragen (boven de 100 euro) is het aanvraagformulier verplicht. U kunt het aanvraagformulier downloaden en invullen. De aanvraag moet vergezeld gaan met een door een professionele hulpverlener opgestelde Sociale Rapportage en relevante bewijsstukken.

Neem altijd even contact op met de coördinator indien u hiermee aan de slag gaat.

AANVRAAGFORMULIER:

 

Indien u als hulpverlener een aanvraag voor een burger van Hengelo (ov.) wilt doen, kunt u contact opnemen met de coördinator Noodfonds Hengelo. Bij omvangrijkere aanvragen worden alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling genomen. Aanvragen worden getoetst conform het reglement dat door het bestuur is vastgesteld. Hiervan kan niet worden afgeweken.