AANVRAGEN

Op zoek naar noodhulp? Alleen professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor burgers uit Hengelo (ov.) een aanvraag indienen bij het Noodfonds.

DONEREN

Doneer en maak noodhulp in Hengelo (ov.) mogelijk.

Het Noodfonds Hengelo biedt een vangnet voor burgers die tijdelijk tussen wal en schip vallen.

VOOR WIE ZIJN WIJ?

Soms zijn er mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En daarvoor niet bij de gemeente of andere instanties (zoals bijvoorbeeld de voedselbank) terecht kunnen.

Het Noodfonds Hengelo wil voor deze mensen graag dat steuntje in de rug zijn!

Inwoners van Hengelo (ov.) en Beckum kunnen een beroep op ons doen. Altijd voor essentiële dingen, dus eerste levensbehoeften. En altijd via een hulpverlenende organisatie die de aanvraag bij het Noodfonds Hengelo doet, bijvoorbeeld Wijkracht.

WIE ZIJN WIJ?

Het Noodfonds Hengelo is ontstaan vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in Hengelo. Diverse kerken vanuit verschillende geloofsrichtingen en de moskee in Hengelo zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hengelo. In dit platform wordt regelmatig gesproken over de vraag hoe deze geloofsgemeenschappen midden in de samenleving kunnen staan en inwoners van Hengelo en Beckum, die het financieel niet zo breed hebben, concreet te helpen.

Dit Diaconaal Platform heeft het initiatief genomen voor het Noodfonds Hengelo. Dit initiatief is in het voorjaar van 2018 in een stroomversnelling gekomen en heeft in juni 2018 tot de oprichting van het Noodfonds geleid.

Alhoewel het Noodfonds vanuit verschillende geloofsgemeenschappen is ontstaan, is het Noodfonds nadrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van Hengelo (ov.) en Beckum, gelovig of niet-gelovig. Het doel van het bestuur is om geld voor het Noodfonds Hengelo te verkrijgen van alle inwoners, bedrijven, kerkelijke en politieke stromingen. Ook u kunt ons dus concreet helpen om het Noodfonds Hengelo tot een succes te maken!

DONATEURS BEDANKT!